Student-zone

Enquiry Form

Videos

Scholarship Test Result

S NO NAME O STUDENT COURSE APPLIED FOR PERCENTAGE %
1 YASH GAURAV BCA 67.50%
2 SAGAR ANAND BCA 67.50%
3 SANTOSH KUMAR BCA 70%
4 PRERNA KUMARI BCA 42.50%
5 MD.ASIF MUKHTAR BBM 22.50%
6 MUSKAN BCA 52.50%
7 ARJUN PRASAD BCA 32.50%
8 MITHILESH YADAV BCA 47.50%
9 ABHISHEK KUMAR SINGH BCA 37.50%
10 ARUN KUMAR BCA 47.50%
11 SAM KUMAR BCA 50%
12 BANWARI KUMAR PANDEY BBM 42.50%
13 GAUTAM KUMAR BCA 40%
14 KAJAL KUMARI BBM 52.50%
15 ABHISHEK KUMAR SINGH BSC.IT 57.50%
16 HIMANSHU KUMAR BCA 32.50%
17 SATENDRA KUMAR BCA 35%
18 HARSH BCA 55%
19 SUNDARAM PARASHAR BCOM 42.50%
20 ARVIND KUMAR BBM 32.50%
21 JAIKY KUMAR SINGH BBM 30%